CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Ngày 9/4 chuyên môn đã tổ chức được 4 chuyên đề dạy học lớp 1 theo phương pháp phát triển phẩm chất – năng lực cho học sinh. Các tổ khối đã phối hợp xây dựng, biên soạn, góp ý chu đáo. Nên buổi chuyên đề đạt hiệu quả cao. sau đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề: Chuyên đề môn Hoạt động trải nghiệm –... ...
CHUYÊN ĐỀ SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

CHUYÊN ĐỀ SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNGTHIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNGTHIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH  KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH  DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, THỦ CÔNG NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, THỦ CÔNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »