Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5/2021 03/05/2021 Kế hoạch,
15/KH-LTHG 03/05/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021
4/2021 01/04/2021 Kế hoạch,
13a/KH-LTHG 29/03/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021
13/KH-THLTHG 26/03/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU
08/KH-THLTHG 05/03/2021 KẾ HOẠCH Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng năm 2021 và định hướng đến năm 2025
3/2021 01/03/2021 Kế hoạch,
06/KH-LTHG 26/02/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CDNN VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
2/2021 01/02/2021 Kế hoạch,
04a/KH-LTHG 30/01/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 02/2021
02a/KH-THLTHG 06/01/2021 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020
Trang 1 / 41234»