KẾ HOẠCH: Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH  LÊ THỊ HỒNG GẤM

Số:         /KH-LTHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đạt Hiếu, ngày 02 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2023

 

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm toạ lạc tại địa chỉ số 38 đường Lương Thế Vinh, phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2018-2023, kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2013-2018, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TH Lê Thị Hồng Gấm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường TH trong thị xã Buôn Hồ xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Môi trường bên trong
 3. Môt vài số liệu năm học 2018-2023:
 4. Đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên.

Tổng số CB, GV, NV: 28. Trong   đó : CBQL: 02; GV: 22 ; NV: 04

+ Giáo viên. GVCN lớp 14. GV bộ môn 9.

Trình độ: + Đạt chuẩn: 100%

+ Trên chuẩn:  27/29  Tỉ lệ 93,1%;

Đại học: 17

Cao đẳng: 10

Trung cấp 1

Chưa qua đào tạo :1

 1. Học sinh.
Khối Số lớp Học sinh Sĩ số TB HS/lớp Số HS lưu ban Gia đình chính sách Gia đình khó khăn
T.số Nữ Dân tộc
1 3 102 49 3 30 4 / 5
2 3 89 40 / 30 / 1 2
3 2 67 27 / 33 / / 2
4 3 105 58 3 35 / / /
5 3 90 32 / 30 / / /
Cộng 14 453 206 6 30 4 1 /
 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Tổng số phòng : 22 phòng

Trong đó: phòng học 16 phòng

Phòng hiệu bộ: 2 phòng

Tài vụ: 1

Phòng họp:1

Phòng bảo vệ: 1

Phòng đội: 1

 1. Điểm mạnh, điểm yếu:
 2. Điểm mạnh

– Ban Giám hiệu là một tập thể đoàn kết. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

– Đội ngũ giáo viên là một tập thể đoàn kết,  luôn nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.

– Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định, nâng cao chất lượng qua từng năm học.

– Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn”, thu hút PHHS trên địa bàn tin tưởng gửi con em vào học tại trường.

 1. Điểm yếu

– Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề, cần phải có thời gian rèn luyện để nâng cao tay nghề, bên cạnh đó còn một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới. Nhiều giáo viên bị bệnh hiểm nghèo.

Phụ huynh học sinh chủ yếu làm nghề nông theo mùa vụ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc quan tâm con em học tập và xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế.

 1. Môi trường bên ngoài:
 2. Thời cơ:

– Đảng và Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục.

– Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là của UBND phường và Phòng GD&ĐT Buôn Hồ

– Yêu cầu về chất lượng giáo dục của học sinh và phụ huynh học sinh ngày càng cao. Phụ huynh học sinh đã quan tâm đến việc học tập của con em và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho con em được học tập.

– Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.

– Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học ngày càng có hiệu quả.

 1. Thách thức:

– Trong thời kỳ hội nhập và phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

– Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục giữa các trường trong khu vực. Từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.

      III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013-2018.

      1.Mặt đạt được:

– Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

– Giúp học sinh tạo dựng được động cơ, thái độ học tập tốt, chủ động và tự tin trong học tập, có kỉ cương và nề nếp, biết hợp tác và tôn trọng mọi người.

– 100% Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Giáo viên tích cực đổi mới quản lý lớp học bằng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Trong 5 năm học gần đây trường không có học sinh bỏ học.

– Hiệu suất đào tạo các khóa học đạt trên 90%.

      + Nguyên nhân khách quan:

– Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND phường Đạt Hiếu, UBNDTX Buôn Hồ và của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ trong công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường.

– Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

      + Nguyên nhân chủ quan:

– Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực và phẩm chất.

– Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, tích cực trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỉ luật của học sinh.

– Tập thể nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây dựng môi trường thân thiện – học sinh tích cực và công tác giáo dục đạo đức, kỉ luật cho học sinh.

 1. Mặt chưa đạt được:

– Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi còn thấp so với các trường trung tâm thị xã.

– Số học sinh giỏi cấp tỉnh chưa cao.

      +  Nguyên nhân khách quan:

– Chất lượng đầu vào của học sinh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường, Sự quan tâm của phụ huynh chưa cao .

– Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo mưu sinh nên không quan tâm đến việc học tập của con em.

      + Nguyên nhân chủ quan:

– Một số ít học sinh có ý thức học tập chưa cao và chưa có ý thức hợp tác với giáo viên và bạn bè trong quá trình học tập.

 1. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:

– Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, thực hiện theo hướng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, ATGT, bạo lực học đường cho học sinh.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng,  đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.

– Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục TH. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Củng cố, tham mưu xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

– Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và công tác quản lý, dạy học.

– Xây dựng các quan hệ  giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hành động đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

– Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.

 1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
 2. SỨ MỆNH:

“Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện có dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân”. Làm cho mọi học sinh đều thấy rằng: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

 1. TẦM NHÌN

Đến năm 2023 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm  sẽ trở thành một trong những trường đứng trong tốp những trường có chất lượng cao, an toàn mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện.  Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao trong sự phát triển và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ và nhân phẩm.

      III.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Biết vượt khó trong học tập;

– Có tính kiên trì và nhẫn lại;

– Có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống;

– Có lập trường tư tưởng vững vàng;

– Khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

      IV.PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Xây dựng trường TH Lê Thị Hồng Gấm  “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hiệu quả”

 1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
 2. Mục tiêu chung:

– Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

– Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

– Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị.

– Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và khu vực.

– Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

– Trường duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia.

 1. Mục tiêu cụ thể:

      – Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2018- 2019, Trường TH Lê Thị Hồng Gấm hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua.

      – Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2020, Trường TH Lê Thị Hồng Gấm  có cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ các phòng học chức năng khang trang, hiện đại, khẳng định được chất lượng giáo dục.

      – Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2023, Trường TH Lê Thị Hồng Gấm  hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Trường đạt tập thể lao động xuất sắc.

+ Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

 1. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Trong giai đoạn 2018-2023, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

– Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng  yêu cầu đổi mới.

– Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 100%.

– 100 % giáo viên đạt chuẩn, phấn đấu 100% giáo viên đạt trên chuẩn.

– 100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.

– 100% giáo viên đạt trình độ A, B Tin học và ngoại ngữ.

– 100% giáo viên đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

– Phấn đấu có 80% giáo viên đạt GV Giỏi cấp trường, 20% GV Giỏi cấp thị xã và cấp tỉnh.

– 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Về học sinh:

Trong giai đoạn 2018-2023, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về học sinh như sau:

 1. Qui mô:Số lớp học: 14lớp/14 phòng. Học 2 buổi/ngày 100/ % học sinh. Học bán trú 50% học sinh.
 2. Chất lượng học tập:

Trên 70% học sinh hoàn thành xuất săc nhiệm vụ và có thành tích vượt trội trong học tập .

Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém  dưới 2%.

100% học sinh HTCTTH.

 1. Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:

Chất lượng đạo đức: 100% học sinh xếp loại phẩm chất đạt trở lên.

Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

 1. Vềcơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

Trong giai đoạn 2018-2023, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:

Tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương xây dựng các phòng học bộ môn đúng tiêu chuẩn theo hướng hiện đại

Sắp xếp phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

100% phòng học có đủ bàn ghế đạt chuẩn.

Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn”

 1. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
 2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
 3. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

– Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáp dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành.

– Nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập.

– Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.

– Phổ cập giáo dục và hoàn thành phổ cập bậc tiểu học.

– Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh.

 1. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:

– Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, xác định trọng tâm bài giảng, chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo cấp trường và cấp TX, cấp tỉnh.

– Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.

– Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Tăng cường bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ, giảng dạy có chất lượng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh.

– Lãnh đạo và tổ chức việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, dạy học theo hướng cá thể hóa từng đối tượng HS. Tập cho HS có thói quen học tập theo nhóm, tổ, xây dựng góc học tập ở nhà…

– Huy động nguồn lực, hỗ trợ GV đổi mới PPDH, thực hiện tốt nội dung chương trình GDTH  mới, tổ chức tốt các hoạt động NGLL, xây dựng văn hóa hợp tác trong nhà trường để tạo động lực đẩy mạnh đổi mới.

– Cải tiến việc quản lí đội ngũ, đánh giá đội ngũ giáo viên chú ý đến việc thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn của từng cá nhân, tổ khối.

 1.    Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.
 2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường:

– Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ… Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  nhà nước và các văn bản có liên quan.

– Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.

– Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.

– Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và năng lực quản lí của Hiệu trưởng của các PHT để đổi mới phát triển nhà trường.

– Hướng dẫn cho người đứng đầu các bộ phận, các đoàn thể, tổ khối trưởng chuyên môn và đội ngũ nhà trường hiểu biết và thống nhất yêu cầu để phát triển.

 1. Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:

– Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2020 trong đó chú ý đến quá trình tự học – tự bồi dưỡng của đội ngũ và lãnh đạo việc hỗ trợ chuyên môn và phát triển nhân cách cho giáo viên.

– Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà trường, mỗi thành viên trong đơn vị đều ý thức xây dựng thương hiệu nhà trường, tạo điều kiện tối đa để khuyến khích  khơi dậy năng lực tiềm tàng có trong đội ngũ, xây dựng tinh thần trách nhiệm – tinh thần đoàn kết – sự hợp tác cùng phát triển, xây dựng mối quan hệ  thân thiện trong nhà trường ( BGH – các đoàn thể; BGH – GV; GV – GV; GV – HS; HS – HS; CBCNVC – PHHS… ); đánh giá công bằng –  khuyến khích phối hợp với chính sách tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng.

– Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

      III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.

Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, xây dựng đầy đủ CSVC, trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho việc dạy – học, tổ chức thường xuyên các hoạt động NGLL, giáo dục thể chất và hình thành kĩ năng sống cho học sinh.

– Xây dựng CSVC nhà trường cơ bản đầy đủ đến năm 2023. Đạt chuẩn Quốc gia năm 2023.

– Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo dự án.

– Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.

– Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu.

– Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.

– Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

 1. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin.

– Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

– Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

– Xây dựng và sử dung hiệu quả việc kết nối mạng Internet, phát triển mạng nội bộ, khai thác sử dụng triệt để khi có nhu cầu cho hoạt động chuyên môn, hoạt động dạy – học chủ yếu. Đảm bảo thông suốt hệ thống máy tính trong nhà trường.

– Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi từ đội ngũ GV, cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng xã hội.

 1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.
 2. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục:

Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 1. Huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:

Xây dựng và thực hiện công khai minh bạch Quy chế chi tiêu nội bộ theo nội dung đã xây dựng giai đoạn từ 2018 – 2023.

– Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

– Huy động nguồn lực từ các nguồn bên trong nhà trường, từ đội ngũ CB – GV – NV – HS trong phong trào tự làm các TBĐDDH, phong trào tiết kiệm hỗ trợ CSVC, thiết bị của nhà trường.

– Huy động nguồn lực từ bên ngoài nhà trường: các cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất, Ban đại diện CMHS, phụ huynh HS, hội khuyến học, các mạnh thường quân…

– Sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn huy động về tài chính.

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước.

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy –  học…) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

 1. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Xây dựng thật vững chắc mối quan hệ giũa nhà trường với CMHS, giữa GVCN với CMHS.

– Tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của  cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân ở địa phương nhất là tại địa bàn trường đang đóng đối với việc xây dựng CSVC và giáo dục học sinh.

– Tổ chức cho GV – HS tham gia đầy đủ các hoạt động  xã hội ở địa phương.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.

– Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

– Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.

– Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác.

 1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

– Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2018-2023.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

– Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng  Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

– Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

– Mỗi năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

 1. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

– Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

– Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

– Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

– Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

 1. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

– Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi CB-GV-NV phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

– Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

 1. Trách nhiệm của học sinh:

– Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

– Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

 1. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

– Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.

– Luôn có những ý kiến tham mưu,đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

 1. KẾT LUẬN

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường Lê Thị Hồng Gấm giai đoạn 2018-2023”./.

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                       Nguyễn Thị Hạnh