CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 9/4 chuyên môn đã tổ chức được 4 chuyên đề dạy học lớp 1 theo phương pháp phát triển phẩm chất – năng lực cho học sinh. Các tổ khối đã phối hợp xây dựng, biên soạn, góp ý chu đáo. Nên buổi chuyên đề đạt hiệu quả cao. sau đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề:
Chuyên đề môn Hoạt động trải nghiệm – Sinh hoạt lớp do đồng chí Lê Thị Thu Hương thực hiện


Chuyên đề Môn Mỹ thuật do đồng chí Trần Thị Thúy Hằng thực hiện:


Chuyên đề Giáo dục thể chất – do đồng chí Đậu Tuấn Hòa thực hiện:


Chuyên đề môn Âm Nhạc do đồng chí Đào minh Hoàng thực hiện: