TỔ CHỨC BUỔI NÓI CHUYỆN TRUYỀN THỐNG 22/12 CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã Buôn Hồ năm học 2019 – 2020. Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội TH Lê Thị Hồng Gấm năm học 2019 – 2020.
– Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Liên đội TH Lê Thị Hồng Gấm xây dựng kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt cựu chiến binh nói chuyện truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2019 cụ thể như sau:
I- Mục đích ý nghĩa:
– Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)
– Khẳng định truyền thống vẻ vang, sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Tuyên truyền giáo dục Đội viên truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh của quân và dân ta. Qua đó củng cố niềm tin và đường lối cách mạng, quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng về tinh thần quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta.
– Nâng cao nhận thức và hành động của Đội viên – thiếu niên và các lực lượng xã hội trong công tác tham gia bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ nhiệm vụ của thiếu niên đối với bảo vệ Tổ trong thời kỳ mới.
II- Nội dung hoạt động:
1- Sinh hoạt truyền thống
a – Mời Cựu chiến binh về ôn lại truyền thống:
– Tham mưu với Cấp Ủy, chính quyền địa phương và BGH nhà trường TH Lê Thị Hồng Gấm mời Cựu chiến binh của phường Đạt Hiếu về nói chuyện truyền thống, ôn lại khí thế hào hùng của Quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
b- Văn nghệ chào mừng:
– Các chi đội chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chào mừng.
2- Hình thức tổ chức:
– Tập trung toàn thể Cán bộ, giáo viên và tất cả Đội viên của liên đội ( 14 lớp chi đội và nhi đồng)
– Ban tổ chức mời cựu chiến binh lên ôn lại khí thế hào hùng của Quân và dân ta, kể lại những chiến công, những kỷ niệm sâu sắc trong kháng chiến chống thực dân và đế quốc.
– Tổ chức đi thăm vợ liệt sĩ ( bà Nguyễn Thị Thành)
– Tổ chức cho học sinh dâng hoa và viếng nghĩa trang liệt sĩ.
II Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: Ngày 16/12/2018 (Lúc 7 giờ 15 phút)
– Địa điểm : Trường TH Lê Thị Hồng Gấm.
III- Thành phần tham dự:
– Mời hội cựu chiến binh thị xã Buôn Hồ và CCB phường Đạt Hiếu.
– Toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.
– Tất cả các bạn đội viên, nhi đồng thuộc liên đội TH Lê Thị Hồng Gấm năm học 2019 – 2020.