THAM GIA NGHI THỨC ĐỘI CẤP THỊ XÃ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/1/2021 Liên Đội trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã tham gia hội thi Nghi thức đội do thị đoàn thị xã Buôn Hồ tổ chức, và đạt giải ba cụm