LỊCH SỬ: Sấm sét đêm giao thừa Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (Tiết 1)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên LỊCH SỬ: Sấm sét đêm giao thừa Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (Tiết 1)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 22/06/2020
Lượt xem 153
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về