Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em – Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Hội liên hiệp phụ nữ Thị xã Buôn Hồ đã mở chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh trường TH Lê Thị Hồng Gấm