MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nêu cao và học tập các tấm gương đẹp, Liên đội đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần với nội dung ” Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”