KẾT QUẢ HÔI THI GVDG CẤP THỊ XÃ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trải qua cả một quá trình nổ lực của giáo viên, đồng thời nhờ sự quan tâm, động viên nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường, của Công đoàn. Kết quả cuối cùng đã không phụ công những nổ lực đó.