KẾ HOẠCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2018- 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT TX Buôn Hồ, triển khai kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường TH Lê Thị Hồng Gấm đồng thời giúp học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui tạo ra “Nhà trường thân thiện – Thư viện thân thiện”.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm;
Căn cứ vào vai trò chức năng và nhiệm vụ của thư viện;
Thư viện trường TH Lê Thị Hồng Gấm lập kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách gia đình năm học 2018 – 2019 như sau:
I. Mục tiêu:
– Giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách.
– Thúc đẩy, khuyến khích xây dựng thói quen đọc và kĩ năng đọc của học sinh và giáo viên toàn trường.
– Tạo sự hứng thú và tham gia của học sinh trong giờ học đọc tại thư viện và lớp học bằng cách vận dụng các phương pháp đọc.
– Tăng cường nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của việc đọc sách và tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia vào các hoạt động khuyến đọc cùng con.
II. Danh sách ban tổ chức và thành phần tham gia:
1. Ban tổ chức:
– Bà: Nguyễn Thị Hạnh –Hiệu trưởng – Trưởng ban tổ chức
– Ông : Lê Văn Tâm – Hội trưởng Hội PHHS – Phó ban tổ chức
– Ông: Nguyễn Đình Chung – GV – Thành viên BTC
– Bà: Lê Thị Long – cán bộ thư viện – Thành viên BTC
2. Thành phần tham gia:
– Đại biểu địa phương
– Phụ huynh học sinh
– Toàn thể CBGV và HS nhà trường.
III. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: Từ 7 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm .